In mijn pianopraktijk hanteer ik een persoonlijke benadering: bij elke individuele leerling zie ik een kans om diens muzikaal talent naar boven te halen.

Leeftijd speelt geen rol!

Jonge kinderen vanaf 6 jaar leren bij mij op een speelse manier de basisvaardigheden van het pianospel: in de maat spelen, noten lezen, goede houding, mooie aanslag, luisteren naar de klank, een stukje zelfstandig oefenen en eigen stukjes verzinnen. Naast deze basisvaardigheden sluit ik bij elke leerling aan met ander, bij hem passend oefenmateriaal (b.v. Disney-liedjes, jazzy stukjes). Hiermee vormt het kind zijn eigen muzikale voorkeur.

Ook voor de volwassen starter is ruimte in mijn lespraktijk. De pianomethode voor volwassenen gaat sneller. Veel aandacht is er voor techniek en al snel bepaalt de volwassene zijn eigen repertoire. Aansluiting zoeken bij de eigen muzikale affiniteit vind ik belangrijk. Hierdoor neemt bij de leerling zijn motivatie toe. 

Hetzelfde geldt voor de pubers. Vaak vinden zij 't leuk om in de les een video-fragment op te nemen en het op Youtube te zetten om hun vrienden te laten meekijken.

Gevorderden en vergevorderden kunnen ook bij mij terecht: meer nuances in klankkleuren, verfijning van de techniek, inzicht in de structuur van een stuk, theorie, verkennen van nieuwe componisten en muziekgeschiedenis.

Maar het allerbelangrijkste van de les is: plezier in het pianospel. Daarvoor creëer ik een ontspannen sfeer en ruimte voor de leerling om zijn eigen stem in zijn muziek te laten horen. En vanzelfsprekend gebeurt dat op nieuwe, goed onderhouden instrumenten (piano+vleugel). Dat alles maakt, dat menig leerling vrolijk de deur uitgaat. Of in termen van een leerling die sinds 1993 bij mij op les zit: "Pianoles is het rustpunt van de week".

VOORSPEELMIDDAG DOOR LEERLINGEN

Jaarlijks krijgen de leerlingen de kans hun muziek te laten horen voor belangstellenden (familie, vrienden, oppas). Dan zetten zij net "die punt op de i". Hiermee maken zij vaak een enorme sprong vooruit en zijn nog meer gemotiveerd.